Sector
  • Havo bovenbouw
Vakgebied
  • Wiskunde D
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Inhoud van het examenprogramma wiskunde D havo

21-7-2015

​​​​​​​​Het examenprogramma wiskunde D havo bestaat in zijn geheel uit (sub)domeinen die in het SE getoetst moeten worden. Het staat de school vrij om onderwerpen buiten het examenprogramma te toetsen in het SE. Ook mag de school zelf de vorm kiezen waarin toetsing voor het SE plaatsvindt. Voor meer informatie hierover, zie het hoofdstuk Het PTA van deze handreiking.

Er is geen syllabus bij het examenprogramma wiskunde D havo omdat dit vak in tegenstelling tot wiskunde A en B geen CE-delen heeft.

In het hoofdstuk De onderdelen van het schoolexamen ​van deze handreiking vindt u meer informatie over de verplichte (sub)domeinen van het SE.​​​