Uw reactie is succesvol verzonden1352119-5-2019 00:01:35htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Aanleiding tot het schrijven van de (vernieuwde) handreiking3528919-5-2019 00:01:35htmlFalseaspx​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​In het kader van de vernieuwing van het onderwijs in de vijf bètavakken (natuur, leven en technologie, natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde) heeft het ministerie van OCW in november 2006 aan de commissie Toekomst Wiskunde..Website artikelpagina
Opzet en indeling van het PTA3529319-5-2019 00:01:35htmlFalseaspxHet schoolexamenprogramma wordt vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Daarin worden alle toetsen en opdrachten opgenomen die de leerlingen in het kader van het schoolexamen krijgen voorgelegd. Het is een juridisch document.... Website artikelpagina
Positie van het vak in de tweede fase1350419-5-2019 00:01:353htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Visiedocument cTWO1350619-5-2019 00:01:3537htmlFalseaspxHier wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: Standpunten van cTWO Kernconcepten Wiskundige denkactiviteiten (WDA) Website artikelpagina
Voorbeelden en hulpmiddelen1350719-5-2019 00:01:3537htmlFalseaspxOp de website van cTWO staat veel lesmateriaal wiskunde D voor het oude lesprogramma.​​ In dat lesmateriaal zijn natuurlijk ook veel opgaven te vinden, die gebruikt kunnen worden bij het samenstellen van toetsen. Er is geen voorbeeldlesmateriaal uit .....Website artikelpagina
Voorkennis1350819-5-2019 00:01:3515htmlFalseaspxIn oktober 2010 is de publicatie Overzicht tussendoelen wiskunde havo en vwo verschenen. Daarin wordt beschreven wat de leerlingen voor wiskunde moeten kennen en kunnen aan het einde van het derde leerjaar havo en vwo, dus...Website artikelpagina
Specifieke aandachtspunten1350919-5-2019 00:01:3515htmlFalseaspxIn dit deel van de handreiking vindt u inforrmatie over een aantal vakgerelateerde onderwerpen. Deze onderwerpen hebben bij de ontwikkeling van de nieuwe examenprogramma's wiskunde meer aandacht gekregen. Voor een deel komt deze aandacht bij .....Website artikelpagina
Domein E: Keuzeonderwerpen1351019-5-2019 00:01:3549htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Domein B: Statistiek en kansrekening1351119-5-2019 00:01:35112htmlFalseaspxWebsite artikelpagina