Positie van het vak in de tweede fase1350413-11-2017 01:04:47htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Voorkennis1350813-11-2017 01:04:47htmlFalseaspxIn oktober 2010 is de publicatie Overzicht tussendoelen wiskunde havo en vwo verschenen. Daarin wordt beschreven wat de leerlingen voor wiskunde moeten kennen en kunnen aan het einde van het derde leerjaar havo en vwo, dus...Website artikelpagina
Specifieke aandachtspunten1350913-11-2017 01:04:47htmlFalseaspxIn dit deel van de handreiking vindt u inforrmatie over een aantal vakgerelateerde onderwerpen. Deze onderwerpen hebben bij de ontwikkeling van de nieuwe examenprogramma's wiskunde meer aandacht gekregen. Voor een deel komt deze aandacht bij .....Website artikelpagina
Agendaoverzicht1351613-11-2017 01:04:47htmlFalseaspxWelkomstpagina
Uw reactie is succesvol verzonden1352113-11-2017 01:04:47htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Inhoud van het examenprogramma wiskunde D havo1371213-11-2017 01:04:47htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Meer over afstemming1371413-11-2017 01:04:47htmlFalseaspxVoor een goede afstemming van het onderwijs en de toetsing van onderdelen van het schoolexamen die inhoudelijk in elkaars verlengde liggen en elkaar zelfs kunnen overlappen, is overleg wenselijk tussen de vaksectie wiskunde en andere vakken.......Website artikelpagina
Waarover moet worden nagedacht voor het opstellen van het PTA1371513-11-2017 01:04:47htmlFalseaspxHet is niet zo gemakkelijk om een visie op het vak wiskunde D te formuleren. Veelal beperken scholen zich er toe het (examen)programma aan te bieden.....Website artikelpagina
Aanleiding tot het schrijven van de (vernieuwde) handreiking3528913-11-2017 01:04:47htmlFalseaspx​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​In het kader van de vernieuwing van het onderwijs in de vijf bètavakken (natuur, leven en technologie, natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde) heeft het ministerie van OCW in november 2006 aan de commissie Toekomst Wiskunde..Website artikelpagina
Toetsen in het schoolexamen3529013-11-2017 01:04:47htmlFalseaspxWebsite artikelpagina