Uw reactie is succesvol verzonden1352122-9-2019 00:01:29htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Opzet en indeling van het PTA3529322-9-2019 00:01:29htmlFalseaspxHet schoolexamenprogramma wordt vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Daarin worden alle toetsen en opdrachten opgenomen die de leerlingen in het kader van het schoolexamen krijgen voorgelegd. Het is een juridisch document.... Website artikelpagina
Positie van het vak in de tweede fase1350422-9-2019 00:01:293htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Visiedocument cTWO1350622-9-2019 00:01:2937htmlFalseaspxHier wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: Standpunten van cTWO Kernconcepten Wiskundige denkactiviteiten (WDA) Website artikelpagina
Voorbeelden en hulpmiddelen1350722-9-2019 00:01:2952htmlFalseaspxOp de website van cTWO staat veel lesmateriaal wiskunde D voor het oude lesprogramma.​​ In dat lesmateriaal zijn natuurlijk ook veel opgaven te vinden, die gebruikt kunnen worden bij het samenstellen van toetsen. Er is geen voorbeeldlesmateriaal uit .....Website artikelpagina
Voorkennis1350822-9-2019 00:01:2918htmlFalseaspxIn oktober 2010 is de publicatie Overzicht tussendoelen wiskunde havo en vwo verschenen. Daarin wordt beschreven wat de leerlingen voor wiskunde moeten kennen en kunnen aan het einde van het derde leerjaar havo en vwo, dus...Website artikelpagina
Specifieke aandachtspunten1350922-9-2019 00:01:2918htmlFalseaspxIn dit deel van de handreiking vindt u inforrmatie over een aantal vakgerelateerde onderwerpen. Deze onderwerpen hebben bij de ontwikkeling van de nieuwe examenprogramma's wiskunde meer aandacht gekregen. Voor een deel komt deze aandacht bij .....Website artikelpagina
Domein E: Keuzeonderwerpen1351022-9-2019 00:01:2958htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Domein B: Statistiek en kansrekening1351122-9-2019 00:01:29144htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Domein C: Ruimtemeetkunde1351222-9-2019 00:01:2965htmlFalseaspxWebsite artikelpagina