Agendaoverzicht1351614-10-2018 00:01:43htmlFalseaspxWelkomstpagina
Uw reactie is succesvol verzonden1352114-10-2018 00:01:43htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Aanleiding tot het schrijven van de (vernieuwde) handreiking3528914-10-2018 00:01:43htmlFalseaspx​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​In het kader van de vernieuwing van het onderwijs in de vijf bètavakken (natuur, leven en technologie, natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde) heeft het ministerie van OCW in november 2006 aan de commissie Toekomst Wiskunde..Website artikelpagina
Opzet en indeling van het PTA3529314-10-2018 00:01:43htmlFalseaspxHet schoolexamenprogramma wordt vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Daarin worden alle toetsen en opdrachten opgenomen die de leerlingen in het kader van het schoolexamen krijgen voorgelegd. Het is een juridisch document.... Website artikelpagina
De onderdelen van het schoolexamen3530114-10-2018 00:01:43htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Positie van het vak in de tweede fase1350414-10-2018 00:01:433htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Visiedocument cTWO1350614-10-2018 00:01:4334htmlFalseaspxHier wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: Standpunten van cTWO Kernconcepten Wiskundige denkactiviteiten (WDA) Website artikelpagina
Voorbeelden en hulpmiddelen1350714-10-2018 00:01:4337htmlFalseaspxOp de website van cTWO staat veel lesmateriaal wiskunde D voor het oude lesprogramma.​​ In dat lesmateriaal zijn natuurlijk ook veel opgaven te vinden, die gebruikt kunnen worden bij het samenstellen van toetsen. Er is geen voorbeeldlesmateriaal uit .....Website artikelpagina
Voorkennis1350814-10-2018 00:01:439htmlFalseaspxIn oktober 2010 is de publicatie Overzicht tussendoelen wiskunde havo en vwo verschenen. Daarin wordt beschreven wat de leerlingen voor wiskunde moeten kennen en kunnen aan het einde van het derde leerjaar havo en vwo, dus...Website artikelpagina
Specifieke aandachtspunten1350914-10-2018 00:01:436htmlFalseaspxIn dit deel van de handreiking vindt u inforrmatie over een aantal vakgerelateerde onderwerpen. Deze onderwerpen hebben bij de ontwikkeling van de nieuwe examenprogramma's wiskunde meer aandacht gekregen. Voor een deel komt deze aandacht bij .....Website artikelpagina