Voorkennis1350821-1-2018 01:01:57htmlFalseaspxIn oktober 2010 is de publicatie Overzicht tussendoelen wiskunde havo en vwo verschenen. Daarin wordt beschreven wat de leerlingen voor wiskunde moeten kennen en kunnen aan het einde van het derde leerjaar havo en vwo, dus...Website artikelpagina
Specifieke aandachtspunten1350921-1-2018 01:01:57htmlFalseaspxIn dit deel van de handreiking vindt u inforrmatie over een aantal vakgerelateerde onderwerpen. Deze onderwerpen hebben bij de ontwikkeling van de nieuwe examenprogramma's wiskunde meer aandacht gekregen. Voor een deel komt deze aandacht bij .....Website artikelpagina
Agendaoverzicht1351621-1-2018 01:01:57htmlFalseaspxWelkomstpagina
Uw reactie is succesvol verzonden1352121-1-2018 01:01:57htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Inhoud van het examenprogramma wiskunde D havo1371221-1-2018 01:01:57htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Aanleiding tot het schrijven van de (vernieuwde) handreiking3528921-1-2018 01:01:57htmlFalseaspx​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​In het kader van de vernieuwing van het onderwijs in de vijf bètavakken (natuur, leven en technologie, natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde) heeft het ministerie van OCW in november 2006 aan de commissie Toekomst Wiskunde..Website artikelpagina
Opzet en indeling van het PTA3529321-1-2018 01:01:57htmlFalseaspxHet schoolexamenprogramma wordt vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Daarin worden alle toetsen en opdrachten opgenomen die de leerlingen in het kader van het schoolexamen krijgen voorgelegd. Het is een juridisch document.... Website artikelpagina
Afstemming wiskunde D met de andere bètavakken3529621-1-2018 01:01:57htmlFalseaspxIn de handreiking Samenhang en afstemming tussen wiskunde en de profielvakken. Handreiking met voorbeeldmateriaal is veel voorbeeldmateriaal te vinden dat u in het onderwijs kunt gebruiken. In een aantal bijlagen vindt u overzichten van ......Website artikelpagina
Afstemming wiskunde D met economie en M&O3529721-1-2018 01:01:57htmlFalseaspxIn de handreiking Samenhang en afstemming tussen wiskunde en de profielvakken. Handreiking met voorbeeldmateriaal is veel voorbeeldmateriaal te vinden dat u in het onderwijs kunt gebruiken. In een aantal bijlagen vindt u overzichten van de ..... Website artikelpagina
Afstemming wiskunde D met Nederlands3530021-1-2018 01:01:57htmlFalseaspxVoor een goede afbakening van wiskunde D m.b.t. taalvaardigheden van de leerling is afstemming met Nederlands wenselijk. Daarbij is van belang dat docenten wiskunde weten hoe bij Nederlands leesvaardigheden (intensief en extensief lezen) .....Website artikelpagina