Uw reactie is succesvol verzonden1352117-11-2019 01:01:59htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Opzet en indeling van het PTA3529317-11-2019 01:01:59htmlFalseaspxHet schoolexamenprogramma wordt vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Daarin worden alle toetsen en opdrachten opgenomen die de leerlingen in het kader van het schoolexamen krijgen voorgelegd. Het is een juridisch document.... Website artikelpagina
Positie van het vak in de tweede fase1350417-11-2019 01:01:593htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Visiedocument cTWO1350617-11-2019 01:01:5937htmlFalseaspxHier wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: Standpunten van cTWO Kernconcepten Wiskundige denkactiviteiten (WDA) Website artikelpagina
Voorbeelden en hulpmiddelen1350717-11-2019 01:01:5955htmlFalseaspxOp de website van cTWO staat veel lesmateriaal wiskunde D voor het oude lesprogramma.​​ In dat lesmateriaal zijn natuurlijk ook veel opgaven te vinden, die gebruikt kunnen worden bij het samenstellen van toetsen. Er is geen voorbeeldlesmateriaal uit .....Website artikelpagina
Voorkennis1350817-11-2019 01:01:5918htmlFalseaspxIn oktober 2010 is de publicatie Overzicht tussendoelen wiskunde havo en vwo verschenen. Daarin wordt beschreven wat de leerlingen voor wiskunde moeten kennen en kunnen aan het einde van het derde leerjaar havo en vwo, dus...Website artikelpagina
Specifieke aandachtspunten1350917-11-2019 01:01:5921htmlFalseaspxIn dit deel van de handreiking vindt u inforrmatie over een aantal vakgerelateerde onderwerpen. Deze onderwerpen hebben bij de ontwikkeling van de nieuwe examenprogramma's wiskunde meer aandacht gekregen. Voor een deel komt deze aandacht bij .....Website artikelpagina
Domein E: Keuzeonderwerpen1351017-11-2019 01:01:5958htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Domein B: Statistiek en kansrekening1351117-11-2019 01:01:59144htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Domein C: Ruimtemeetkunde1351217-11-2019 01:01:5965htmlFalseaspxWebsite artikelpagina