Test agenda bericht hoofdsite460769-10-2016 22:00:0020-10-2018 23:58:46htmlFalseaspxbla bla
test-agenda5265410-12-2017 23:00:0021-10-2018 00:02:3811htmlFalseaspx
De landelijke VSHO wedstrijd5057626-3-2018 22:00:0021-10-2018 00:04:05htmlFalseaspxDe landelijke VSHO wedstrijd zal dit jaar plaatsvinden op 27 maart op de François Vatelschool in Den Haag.
Reizen door de oudheid2710231-8-2018 22:00:0021-10-2018 00:03:1243htmlFalseaspxIntensieve cursusreis en mastercourse voor leraren naar Macedonië. Rijkdom, macht en identiteit.
Week tegen pesten734516-9-2018 22:00:0020-10-2018 23:59:2650htmlFalseaspxOp 17 september is de Week Tegen Pesten 2018 gestart. Dit jaar staat de week in het teken van het werken aan wederzijds vertrouwen tussen leraar en leerling. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat het voor leerlingen niet zomaar...
Masterclass 2 voor rekencöördinatoren in het po: formatief evalueren in de rekenles557430-10-2018 23:00:0021-10-2018 00:01:247htmlFalseaspxFormatief evalueren krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht in het basisonderwijs. Leraren zien het nut ervan en herkennen de positieve effecten op de motivatie, het eigenaarschap van leerlingen over hun leren én op de leerlingprestaties.
Seminar Wij in de Wereld1816730-10-2018 23:00:0021-10-2018 00:05:2551htmlFalseaspxStichting Taalvorming organiseert op 31 oktober in Amsterdam het seminar Wij in de Wereld. Met lezing van Anneke Smits en workshops over toepassing van taalrondes bij wereldoriëntatie en kunstvakken.
NRO-congres voor onderwijs en onderzoek5057730-10-2018 23:00:0021-10-2018 00:04:0521htmlFalseaspxHet NRO-congres is interessant voor onderwijsprofessionals uit primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs ...
Landelijke studiedag Levende Talen388851-11-2018 23:00:0021-10-2018 00:05:253htmlFalseaspxOp vrijdag 2 november is in de Jaarbeurs van Utrecht de jaarlijkse Landelijke studiedag van Levende Talen. Thema is Taal in beeld.
Leren experimenteren en redeneren bij W&T576847-11-2018 23:00:0021-10-2018 00:05:25230htmlFalseaspxGespreksavond van het Landelijk Netwerk Taal over leren experimenteren en redeneren bij W&T onderwijs op de basisschool.