Sector
 • Havo bovenbouw
Vakgebied
 • Wiskunde D
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking

Het examenprogramma wiskunde D havo

21-7-2015
​Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen.
Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:
Domein A​          Vaardigheden 
Domein B          Statistiek en kansrekening 
Domein C          Ruimtemeetkunde 
Domein D          Wiskunde in technologie
Domein E          Keuzeonderwerpen

Het schoolexamen  

Het schoolexamen heeft betrekking op domein A en:

 • de domeinen B, C, D en E;
 • indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: naast de keuzeonderwerpen bedoeld bij domein E: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen.​

In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan: 

​​​​​​​​​​​Inhoud van het examenprogramma  

Hier vindt u een overzicht van de globale eindtermen van het examenprogramma met de verdeling over CE en SE, met een korte toelichting. 

Een karakterisering van het examenprogramma en een opsomming van de voornaamste verschillen. ​​

​​Specifieke aandachtspunten

Dit deel van de handreiking bevat inforrmatie over een aantal vakgerelateerde onderwerpen. Deze onderwerpen hebben bij de ontwikkeling van de nieuwe examenprogramma's wiskunde meer aandacht gekregen. Voor een deel komt deze aandacht bij meerdere - en soms alle - wiskundevakken terug.
Het betreft de volgende onderwerpen:

Visiedocument cTWO

Hier wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

   •          standpunten van cTWO 
   •          kernconcepten
   •          wiskundige denkactiviteiten (WDA)

   De rol van ICT

   De mogelijkheden om ICT in te zetten bij het nieuwe examenprogramma.

   Voorkennis

   Hier vindt u een beschrijving van wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het einde van het derde leerjaar havo en vwo.