Sector

  • Havo bovenbouw

Vakgebied

  • Wiskunde D

Leerplankundig thema

  • Schoolexamen
  • Handreiking

Inleiding

21-7-2015

​​​​​​​​​​​​​​​​​​In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Aanleiding tot het schrijven van de (vernieuwde) handreiking

Een korte schets van de achtergrond van het ontstaan van deze handreiking. 

Een korte beschrijving van de positie die het vak wiskunde D havo​ inneemt in de profielen van de tweede fase van de havo.