Sector
 • Havo bovenbouw
Vakgebied
 • Wiskunde D
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking

Specifieke aandachtspunten

24-7-2015

​​​​​​​​​​​​​In dit deel van de handreiking vindt u inforrmatie over een aantal vakgerelateerde onderwerpen. Deze onderwerpen hebben bij de ontwikkeling van de nieuwe examenprogramma's wiskunde meer aandacht gekregen. Voor een deel komt deze aandacht bij meerdere - en soms alle - wiskundevakken terug.
Het betreft de volgende onderwerpen:

Visiedocument cTWO

Aandacht voor de volgende onderwerpen: 

   • standpunten van cTWO 
   • kernconcepten
   • wiskundige denkactiviteiten (WDA)

    ​​De rol van ICT

    De mogelijkheden om ICT in te zetten bij het nieuwe examenprogramma.
     

    Voorkennis

    Hier vindt u een beschrijving van wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het einde van het derde leerjaar havo en vwo.